skip to Main Content

Gotisk

Author(s): Lars Holger Holm

Gotisk är uppföljaren till författarnas tidigare utgivna Gotiska förvandlingar (Leo förlag). Än en gång befinner de sig på inre och yttre resor i ett på samma gång historiskt, mytiskt, poetiskt och industriellt samtida Europa. Levande scener, visioner av de äldre germanfolkens till största delen oskrivna historia, varvas med filosofiska, estetiska och allmänmänskliga reflektioner som via tidens organiska flöde för tillbaka in i hjärtat av vår egen post-postmoderna verklighet i globaliseringens och de nutida folkvandringarnas tidevarv.

Texten är som tidigare upplagd i form av en tematisk stafett. Genom att presentera ett tema med variationer på växelvis danska och svenska hoppas författarna kunna suggerera läsaren att söka föreställa sig hur det exempelvis kunde ha gått till den gång Teoderik skulle förhandla om hemgiften med vandalernas konung i Kartago — den ene talande på gotiska, den andre på vandalsk dialekt. En gång var vårt norröna tungomål ett och detsamma. Vad är således i slutänden svenska och danska om inte två slingrande, närbelägna grenar på ett och samma urgamla träd, vars omgivande horisont utgörs av Midgårdsormen själv!

Gotisk er den opfølgende bog til forfatternes tidligere udgivet Gotiske forvandlinger (Leo forlag). Endnu engang befinder de sig på indre og ydre rejser i et på samme tid historisk, mystisk, poetisk og industrielt samtidens Europa. Levende scener, visioner af det ældre germanske folks for størstedelen uskrevne historie, væves sammen med filosofiske, æstetiske og almenmenneskelige refleksioner som via tidens organiske strøm fører tilbage ind i hjertet af vores egen post-postmoderne virkelighed i globaliseringens og de nutidige folkevandringers omgang.

Teksten er som tidligere opdelt i form af en tematisk stafet. Gennem at præsentere et tema med variationer på vekselvis dansk og svensk håber forfatterne at kunne suggerere læseren til at forestille sig hvordan eksempelvis det kunne have gået til dengang Theoderik skulle forhandle medgiften med vandalernes konge i Kartago — den ene talte gotisk, den anden med vandalsk dialekt. En gang var vores nordiske tungemål et og det samme. Hvad er endelig svensk og dansk om ikke to slyngede, tætte grene af et og samme urgamle træ, hvis omgivende horisont udgøres af Midgårdsormen selv!

Ur innehållet/Fra indholdet: Pingstafton på Bornholm – Schamanen och wotansoffret i Wielbark – Den gotiske kristendom: smertens mysticisme kontra Valhalla – Den gotiska sinnesarten och arianismen – Friherren i Toledo: gotisk drøm fra Rom og Ravenna – Ett besök vid Teoderik den stores hov – Amalsuentas død – Herulernas tåg – Resan till Isenheimeraltaret: möte med “Mattias Målaren” – Caspar David Friedrich og “Vandreren over tågehavet” Kenneth M. Geneser er billedkunstner og forfatter bosat på Bornholm (www.arnagergaard). Han er uddannet i Provence og har bland andet arbejdet som Research Assistant på den amerikanske kunstskole Lacoste School of the Arts in France. Kenneth er repræsenteret på mange private gallerier i Skandinavien.

Lars Holger Holm är författare, violinist och översättare, född i Stockholm och för närvarande bosatt i Sydfrankrike. Vid sidan av sitt författarskap och sin karriär som musiker har han varit musikkritiker på Svenska Dagbladet och Expressen, radiopratare på Classic FM samt kolumnist i FinansTidningen.

Resellers
Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Amazon.com Price: $19.49 (as of 28/01/2023 16:35 PST- Details)

Usually ships within 5 to 6 days.

Additional information

Author

Kenneth Maximilian Geneser, Lars Holger Holm

Binding

Paperback

ISBN-13

978-1-907166-31-0

ISBN-10

1907166319

Languages

Swedish

Number Of Pages

162

Product Group

Book

Publication Date

2013-05-30

Publisher

Arktos Media Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top