skip to Main Content

Preusseri och socialism

Author(s): Oswald Spengler

Den första upplagan av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus kom ut i Tyskland 1919. En svensk översättning, här återgiven i faksimil, gavs ut på Chelius förlag två år senare under titeln Preusseri och socialism. För de flesta läsare torde termen “preusseri” vara synonym med kadaverdisciplin och despotiskt militärstyre. Spengler använder emellertid begreppet för att beteckna vad han kallar “preussarandan” – en typiskt tysk, medfödd läggning som tar sig uttryck i egenskaper som pliktkänsla och beredvillighet att uppoffra sig för det gemensamma bästa. För Spengler är denna preussaranda – till skillnad från marxismen, som han kritiserar hårt – liktydig med sann socialism. Spengler ställer i Preusseri och socialism två fundamentalt väsensskilda livsåskådningar mot varandra: å ena sidan den engelska liberalismen och å den andra den preussiska socialismen. Medan den engelska liberalismen präglas av långt driven individualism och hänsynslös vinningslystnad betonar den preussiska socialismen samhörighet, solidaritet och folkgemenskap. Dessa båda synsätt är oförenliga och kan inte samexistera. Beroende på vilken ideologi som får övertaget, kommer makten i slutänden ytterst att vila antingen hos finansiella intressen eller hos stater. Spengler uppmanar mot den bakgrunden medborgare ur alla samhällsskikt att sätta klassegoismen åt sidan, anamma den preussiska socialismen och sluta upp i kamp mot den liberala världsåskådningen, det “inre Albion”, som han menar utgör ett dödligt hot mot nationens fortbestånd. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, är mest känd för sin teori att civilisationer inte utvecklas linjärt, utan cykliskt, och föds, blomstrar och dör på ett sätt som påminner om ett levande väsen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Västerlandets undergång som kom ut i två volymer 1918 och 1922.

Available variations
Resellers
Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Amazon.com Price: $16.54 (as of 28/01/2023 16:38 PST- Details)

Usually ships within 5 to 6 days.

Additional information

Author

Oswald Spengler

Binding

Paperback

ISBN-13

978-1-907166-75-4

ISBN-10

1907166750

Languages

Swedish

Number Of Pages

118

Product Group

Book

Publication Date

2012-05-15

Publisher

Arktos Media Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top