skip to Main Content

Svenska Folkets Underbara Öden: Gustav II Adolfs, Kristinas Och Karl X Gustavs Tid (Band III)

Author(s): Carl Gustaf Grimberg

I det tredje bandet av Svenska folkets underbara öden får läsaren följa med till det tidiga 1600-talet och Gustav II Adolf, “den moderna krigföringens fader” och grundaren av det svenska stormaktsväldet, som skulle göra Sverige till en av Europas största och mäktigaste nationer under den tidigmoderna perioden. Under Gustav II Adolfs tid reformerades Sveriges styrelse och hans handlingar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa.

Detta band beskriver även en rad andra framträdande historiska personligheters levnadsöden, som Axel Oxenstierna, Drottning Kristina och Karl X Gustav. Allt avhandlas med Carl Grimbergs fängslande berättarglädje som gör Svenska folkets underbara öden till det mest underhållande verk över svensk historia som någonsin skrivits.

Ett sekel efter dess ursprungliga publicering är Sveriges folkkäraste historieverk tillbaka för att underhålla och bilda nya generationer.

Part of series: Svenska folkets underbara öden

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Amazon.com Price: $39.95 (as of 29/01/2023 09:26 PST- Details)

Available to ship in 1-2 days.

Categories: ,

Additional information

Contents

Förord

Gustav II Adolf som barn och yngling

Örnungen

Gustav Adolf och Ebba Brahe

Gustav Adolfs friarfärd

Gustav Adolfs ärvda krig

Danska kriget

Ryska kriget

Polska kriget

Gustav II Adolfs bästa stöd

Axel Oxenstierna

Gustav Adolf och Sveriges riksdag

Vårt land blir en stormakt

Trettioåriga krigets utbrott

Kristian IV:s ingripande i trettioåriga kriget

Svenskarna griper in i kriget

När de stora besluten fattades

Gustav Adolf tar avsked av sitt folk

Gustav Adolf i norra Tyskland

Magdeburgs förstörelse

Slaget vid Breitenfeld

Svenskarnas tåg längs »Prästgatan»

Från Mainz till München

Svenskarna i Bayerns huvudstad

Svältkriget vid Nürnberg

Den sjätte november

Kring den slagne hjälten

Hjältens sista färd

Lutherska och katolska likpredikningar över hjältekonungen

En otröstlig änka

Hur vårt folk fick krafter att bära de tunga krigsbördorna

Gustav Adolfs och hans efterföljares fredliga fälttåg

Gustav Adolfs framtidsplaner för handel och sjöfart

Hantverk och industri

»Bergverkens översvinneliga välsignelse»

Jordbruk, skogshantering och jakt

Samfärdseln

Vid Uppsala universitet

En storman i andens värld

»Barnaskolor» och »tuktehus»

Två livsöden från vår äldre stormaktstid

En lyckoriddare

Agneta Horns leverne

Axel Oxenstierna blir Sveriges styresman

Kristinas förmyndarstyrelse

Gustav Adolfs lärjungar föra Sveriges härar

En lysande men vansklig ställning

Wallensteins fall

»De oövervinneliga» besegras

Johan Banérs fälttåg

Lennart Torstenssons segertåg i kejsarens arvländer

Kriget med Danmark 1643–1645

Trettioåriga kriget lider mot sitt slut

Vår största diplomatiska bedrift

Kristina, Sveriges regerande drottning

Gustav Adolfs och Maria Eleonoras dotter

»Nordens Minerva» i kretsen av Europas lärda män

Kristinas gunstlingar

Greven till Visingsborg

Sociala strider

I hovets glans

Kristina avsäger sig kronan

Drottning utan land

Karl X Gustav

Karl Gustavs barndoms- och ungdomsår

Fjärdepartsräfsten

Polska och ryska krigen

Ur Erik Dahlbergs dagbok

Karl X:s första krig mot Danmark

Andra kriget mot Danmark

Sveriges inre tillstånd under Karl X Gustavs regering

Tvenne skaldeöden

»Den svenska skaldekonstens fader»

Lasse Lucidor den olycklige

Author

Carl Gustaf Grimberg

Binding

Hardcover

ISBN-13

978-1-912079-04-9

Edition

Nyutgåva

ISBN-10

1912079046

Languages

Swedish

Number Of Pages

580

Product Group

Book

Publication Date

2018-05-01

Publisher

Arktos Media Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top