skip to Main Content

Svenska folkets underbara öden: Karl XI:s och Karl XII:s tid t.o.m. år 1709 (Band IV)

Author(s): Carl Gustaf Grimberg

I det fjärde bandet av Svenska folkets underbara öden får läsaren följa med till den Karolinska tiden — den svenska stormaktstidens senare hälft då Sverige regerades av Karl XI och Karl XII. Under den Karolinska tiden inleddes omfattande försvenskningsreformer av erövrade danska territorier, en ökad centralisering av statsförvaltningen, en stabilisering av de svenska finanserna, reformering av försvaret och inrättandet av det karolinska enväldet. Denna tidsperiod kulminerade sedermera i omfattande krigsförluster som innebar slutet på den svenska stormaktstiden.

Detta band beskriver även en rad andra framträdande historiska personligheters levnadsöden, som drottning Ulrika Eleonora, Olof Rudbeck och Bengt Oxenstierna. Allt avhandlas med Carl Grimbergs fängslande berättarglädje som gör Svenska folkets underbara öden till det mest underhållande verk över svensk historia som någonsin skrivits.

Ett sekel efter dess ursprungliga publicering är Sveriges folkkäraste historieverk tillbaka för att underhålla och bilda nya generationer.

Part of series: Svenska folkets underbara öden

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Amazon.com Price: $44.95 (as of 29/01/2023 09:26 PST- Details)

Usually ships within 2 to 3 days.

Categories: ,

Additional information

Contents

Förord

Svenskt folkkynne under stormaktstidens dagar

 • »Överflöd och yppighet»
 • Ett hetlevrat släkte
 • En uppryckningens tid
 • Några utlänningars intryck av stormaktstidens Sverige och dess folk
 • Ur 1664 års legohjonsstadga
 • »Sikeiner och tattare»
 • Ve de skeppsbrutna!
 • »För eld och brand bevare Gud båd’ stad och land!»
 • Sjukdomar och läkemedel
 • Några mer eller mindre väl valda ord om plägseden att dricka tobak, snuva tobak och tugga tobak

En kärnkarl från vår stormaktstid

 • Olof Rudbeck

Karl XI:s förmyndare

 • Skola de höga herrarna åter taga makten i Sveriges rike?
 • Vårt land lår äntligen fred med alla sina grannar
 • Den nya förmyndarregeringen och dess styrelsesätt

Den blyge ynglingen, som blev envåldshärskare

 • Karl XI:s barndom
 • Sverige invecklas åter i krig
 • Kriget med Danmark 1675–1679
 • Fred!

En konung som samhälls­omstörtare

 • Inför stora välvningar
 • Den märkligaste riksdagen under vår stormaktstid
 • Bistra tider för storfolk
 • Envåldsmakten utvidgas ytterligare på riksdagens bekostnad

Envåldskonungen i arbete

 • Ny kraft i riksstyrelsen
 • Försvarsväsendet nydanas
 • En tid av nytt uppsving för vårt näringsliv
 • En ny »bondekung»
 • Envåldshärskaren utsträcker sin makt även över kyrkan

Tvenne trofasta kulturarbetare

 • Hakvin Spegel
 • Jesper Svedberg

Fredspolitik

 • Bengt Oxenstierna leder in Sveriges utrikespolitik på nya banor

Envåldshärskarens familjeliv

 • Drottning Ulrika Eleonora den milda
 • Den enväldiges sista tid
 • Den stora slottsbranden 1697

Trollpackor och avgudadyrkare

 • Det stora trolldomsraseriets tid
 • Efterdyningar
 • Avgudadyrkan och trolldom i Lappland

En märkesman som läkare, skald och romanförfattare

 • Urban Hjärne

Kung Karl, den unga hjälte

 • I Lejonhjärtats tecken
 • Femtonåringen förklaras myndig
 • Vid stormens utbrott
 • Danmark tvingas till fred
 • Mot August eller mot Peter?
 • Erik Dahlberg lät ej lura sig
 • »Och en mot tio ställdes»
 • I vinterkvarter
 • August får sig en minnesbeta
 • Fred eller fortsatt krig?

Karl XII:s anfallskrig mot August

 • Kriget i Polen
 • Karl infaller i Sachsen
 • Karl XII i Sachsen
 • Sveriges sista bragd som evangelisk stormakt
 • Tåget genom Schlesien i augusti 1707
 • Kriget i Östersjöprovinserna efter Nöteborgs fall

Från Alt-Ranstädt till Perevolotjna

 • Genom Polen och Litauen till ryska gränsen
 • Från ryska gränsen till Poltava
 • En karolin som krigare och familjefar
 • Poltavas belägring: Konungen blir sårad
 • Slaget vid Poltava
 • Kapitulationen vid Perevolotjna
 • Karl XII:s färd över stäppen från Perevolotjna till Bender

En livsglädjens sångare

 • Johan Runius
Author

Carl Gustaf Grimberg

Binding

Hardcover

ISBN-13

978-1-912079-29-2

Edition

Nyutgåva

ISBN-10

1912079291

Languages

Swedish

Number Of Pages

722

Product Group

Book

Publication Date

2019-03-02

Publisher

Arktos Media Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top