skip to Main Content
Sale

Svenska folkets underbara öden: Karl XI:s och Karl XII:s tid t.o.m. år 1709 (Band IV)

Author(s): Carl Gustaf Grimberg

I det fjärde bandet av Svenska folkets underbara öden får läsaren följa med till den Karolinska tiden — den svenska stormaktstidens senare hälft då Sverige regerades av Karl XI och Karl XII. Under den Karolinska tiden inleddes omfattande försvenskningsreformer av erövrade danska territorier, en ökad centralisering av statsförvaltningen, en stabilisering av de svenska finanserna, reformering av försvaret och inrättandet av det karolinska enväldet. Denna tidsperiod kulminerade sedermera i omfattande krigsförluster som innebar slutet på den svenska stormaktstiden.

Detta band beskriver även en rad andra framträdande historiska personligheters levnadsöden, som drottning Ulrika Eleonora, Olof Rudbeck och Bengt Oxenstierna. Allt avhandlas med Carl Grimbergs fängslande berättarglädje som gör Svenska folkets underbara öden till det mest underhållande verk över svensk historia som någonsin skrivits.

Ett sekel efter dess ursprungliga publicering är Sveriges folkkäraste historieverk tillbaka för att underhålla och bilda nya generationer.

Part of series: Svenska folkets underbara öden

Resellers
  • Amazon UKAmazon UK
  • Logik.seLogik.se

Amazon.com Price: $49.50 $10.54 (as of 16/10/2019 11:26 PST- Details)

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Usually ships in 24 hours

Categories: ,

Additional information

Contents

Förord

Svenskt folkkynne under stormaktstidens dagar

»Överflöd och yppighet»

Ett hetlevrat släkte

En uppryckningens tid

Några utlänningars intryck av stormaktstidens Sverige och dess folk

Ur 1664 års legohjonsstadga

»Sikeiner och tattare»

Ve de skeppsbrutna!

»För eld och brand bevare Gud båd’ stad och land!»

Sjukdomar och läkemedel

Några mer eller mindre väl valda ord om plägseden att dricka tobak, snuva tobak och tugga tobak

En kärnkarl från vår stormaktstid

Olof Rudbeck

Karl XI:s förmyndare

Skola de höga herrarna åter taga makten i Sveriges rike?

Vårt land lår äntligen fred med alla sina grannar

Den nya förmyndarregeringen och dess styrelsesätt

Den blyge ynglingen, som blev envåldshärskare

Karl XI:s barndom

Sverige invecklas åter i krig

Kriget med Danmark 1675–1679

Fred!

En konung som samhälls­omstörtare

Inför stora välvningar

Den märkligaste riksdagen under vår stormaktstid

Bistra tider för storfolk

Envåldsmakten utvidgas ytterligare på riksdagens bekostnad

Envåldskonungen i arbete

Ny kraft i riksstyrelsen

Försvarsväsendet nydanas

En tid av nytt uppsving för vårt näringsliv

En ny »bondekung»

Envåldshärskaren utsträcker sin makt även över kyrkan

Tvenne trofasta kulturarbetare

Hakvin Spegel

Jesper Svedberg

Fredspolitik

Bengt Oxenstierna leder in Sveriges utrikespolitik på nya banor

Envåldshärskarens familjeliv

Drottning Ulrika Eleonora den milda

Den enväldiges sista tid

Den stora slottsbranden 1697

Trollpackor och avgudadyrkare

Det stora trolldomsraseriets tid

Efterdyningar

Avgudadyrkan och trolldom i Lappland

En märkesman som läkare, skald och romanförfattare

Urban Hjärne

Kung Karl, den unga hjälte

I Lejonhjärtats tecken

Femtonåringen förklaras myndig

Vid stormens utbrott

Danmark tvingas till fred

Mot August eller mot Peter?

Erik Dahlberg lät ej lura sig

»Och en mot tio ställdes»

I vinterkvarter

August får sig en minnesbeta

Fred eller fortsatt krig?

Karl XII:s anfallskrig mot August

Kriget i Polen

Karl infaller i Sachsen

Karl XII i Sachsen

Sveriges sista bragd som evangelisk stormakt

Tåget genom Schlesien i augusti 1707

Kriget i Östersjöprovinserna efter Nöteborgs fall

Från Alt-Ranstädt till Perevolotjna

Genom Polen och Litauen till ryska gränsen

Från ryska gränsen till Poltava

En karolin som krigare och familjefar

Poltavas belägring: Konungen blir sårad

Slaget vid Poltava

Kapitulationen vid Perevolotjna

Karl XII:s färd över stäppen från Perevolotjna till Bender

En livsglädjens sångare

Johan Runius

Author

Carl Gustaf Grimberg

Binding

Hardcover

ISBN-13

978-1-912079-29-2

Edition

Nyutgåva

ISBN-10

1912079291

Languages

Swedish

Number Of Pages

722

Product Group

Book

Publication Date

2019-03-02

Publisher

Arktos Media Ltd

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top